Kinderen & tieners

Kinder & Jugendliche

Bij de behandeling van kinderen en tieners kan men zich op de eerste plaats afvragen wanneer het optimale tijdstip van het begin van de behandeling is. Deze is individueel heel verschillend en hangt af van de aard van de afwijkende stand van de tanden, het geslacht en de lichamelijke groei van de patiënt.

Als bijvoorbeeld de snijtanden elkaar niet raken als gevolg van duimzuigen, is er sprake van een open beet, die al in het 3e levensjaar kan worden behandeld. Een daartoe vaak ingezet behandelmiddel is de oral screen, die ‘s nachts wordt gedragen.

Is de bovenkaak te smal of te klein, dan is er vaak sprake van een kruisbeet, die kan voorkomen bij de snijtanden of kiezen. Orthodontisten raden aan om deze behandeling tussen het 6e en 8ste levensjaar te beginnen.

Kinder & Jugendliche

De meeste behandelingen beginnen bij meisjes voor de puberteit, dus vaak al in het 9e levensjaar. Bij jongens is de groei ca. 2 jaar vertraagd, zodat zij hun beugel vaak in het 10e tot 12e levensjaar krijgen.


Wacht a.u.b. niet totdat alle melktanden zijn uitgevallen!

Het optimale tijdstip om de behandeling te beginnen, is vaak vroeger!

Kinder & Jugendliche

In de leeftijdscategorie tussen het 9e en 12e levensjaar wordt er vaak gekozen voor uitneembare beugels. Er bestaan één- en tweedelige beugels, die ‘s middags en ’s nachts worden gedragen. Voorbeelden hiervoor zijn b.v. plaatjesbeugels, de activator of de bionator.

Na het wisselen van de tanden, dus ca. vanaf het 12e levensjaar kan een afwijkende stand van de tanden aanvullend door middel van vastzittende beugels worden opgeheven, waardoor zeer goede behandelresultaten kunnen worden geboekt. Ook hierbij houdt het team van onze praktijk rekening met persoonlijke wensen zoals tandkleurige brackets of gekleurde elastiekjes.

Kinder & JugendlicheIs het gewenste behandelresultaat behaald, dan moeten de tanden nog minstens 2 jaren lang gestabiliseerd worden, aangezien ze anders weer terugkeren naar hun eerdere afwijkende positie.
Deze stabilisatie treedt bijvoorbeeld op door het verder consequent dragen van een uitneembare beugel.

Kinder & JugendlicheEen nog betere stabiliteit bij een tegelijkertijd duidelijk hoger draagcomfort kan worden bereikt wanneer bij de voortanden een stabilisatiedraad, een zogeheten „retainer“ aan de binnenzijde van de snijtanden wordt bevestigd. Deze mag zolang mogelijk blijven zitten en wordt zelfs nog gedragen wanneer de behandeling in mijn orthodontie-praktijk al officieel is beëindigd. Zo garandeert de retainer dat een mooi behandelresultaat lang behouden blijft!