Colofon

Inhoudelijk verantwoordelijk overeenkomstig § 10 lid 3 MDStV:

Dr. Dr. Ralf Meyer
Specialist voor orthodontie
Roermonder Straße 328
52072 Aachen
Tel. 0241-12565

 

Bevoegde Kamer: Zahnärztekammer Nordrhein
Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Bezirksregierung Köln
Bevoegde tandheelkundige vereniging’: KZV Nordrhein

 

Beroepsrechtelijke regelingen:
Duitse Wet Tandheelkunde ‘Zahnheilkundegesetz’ (ZHG),
Vergoedingsregeling voor tandartsen ‘Gebührenordnung für Zahnärzte’ (GOZ),
‘Heilberufsgesetz NRW’,
‘Berufsordnung und Weiterbildungsordnung der Zahnärztekammer Nordrhein’

 

Ontwerp en uitvoering: Helmut Deutmann

 

Fotoverantwoording: archief Dr. Meyer, deutmann.de, pixabay.de, fotolia.de

 
1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur en de informatieleverancier staan op generlei wijze borg voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegenover de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, in zoverre er van de kant van de auteur geen sprake is van bewijsbaar opzettelijke of ernstig nalatige schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te beëindigen.

 
2. Verwijzingen en links

§ 5 Teledienstwet – aansprakelijkheid

(1) Serviceaanbieders zijn volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor eigen inhoud, die zij voor gebruik ter beschikking stellen.

(2) Serviceaanbieders zijn slechts dan verantwoordelijk voor van derden afkomstige inhoud die zij voor gebruik ter beschikking stellen, wanneer zij van deze inhoud op de hoogte zijn en technisch in staat zijn en van hen in redelijkheid gevergd zou kunnen worden om het gebruik van deze inhouden te verhinderen.

(3) Serviceaanbieders zijn niet verantwoordelijk voor inhouden van derden waarnaar slechts verwezen wordt. Een automatische verstrekking van door derden verstrekte inhoud gedurende een korte tijd op grond van een zoekopdracht van een gebruiker geldt als toegangsverlening.

(4) Verplichtingen tot afscherming van het gebruik van onwettige inhoud volgens de algemene wetten blijven onverlet, wanneer de serviceaanbieder met inachtneming van het communicatiegeheim overeenkomstig § 85 van de Duitse telecommunicatiewet van deze inhoud op de hoogte is en een afscherming technisch mogelijk en in redelijkheid gevergd kan worden.

In zoverre direct of indirect verwezen wordt naar bronnen („links“), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, is deze slechts dan verantwoordelijk, wanneer hij van de inhoud op de hoogte is en het technisch mogelijk is en in redelijkheid gevergd kan worden om het gebruik in het geval van onwettige inhoud te verhinderen. Voor verdere inhoud en in het bijzonder voor schade, die ontstaat uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke ter beschikking gestelde informatie, is alleen de aanbieder van deze pagina’s verantwoordelijk, niet diegene, die via links slechts verwijst naar de betreffende publicatie. Deze beperking geldt in gelijke mate ook voor vermeldingen van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten.

 

3. Auteursrecht

De auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf vervaardigde afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten terug te vallen. Indien zich op de betreffende pagina’s toch niet aangeduide, doch door copyright van derden beschermde afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten of teksten bevinden, dan kon het copyright niet worden vastgesteld door de auteur. In het geval van een dergelijke onbedoelde schending van het auteursrecht zal de auteur het betreffende object na kennisgeving uit zijn publicatie verwijderen resp. het betreffende copyright aanduiden.

Programmering / zoekmachine-optimalisatie
Second Universe, www.second-universe.de

Kerkrade